Ana sayfa Bilgisayar Python Dersleri Bölüm 3: Değişken Tanımlama

Python Dersleri Bölüm 3: Değişken Tanımlama

970
PAYLAŞ
Python Dersleri Bölüm 3: Değişken Tanımlama

Python Dersleri Bölüm 3: Python'da Değişkenler Nasıl Tanımlanır ?

Python Dersleri 3. bölümdeki konumuz değişken tanımlama. Programlama dillerinde değişkenler, matematikte olduğu gibi, içlerine herhangi bir değeri alabilen yapılardır. Programlama dillerinde ise temelde değişkenleri içerilerinde barındıran veri tipleri 4 farklı kategoriye ayrılır, bunlar;

char Bir bitlik karakter birimi
int 1,2,3 gibi tam sayılar
float tek hassasiyetli sayılar
double 0.75 gibi 64-bit çift hassasiyetli sayılar

 
Çeşitli diller için bu kavramlar farklılık gösterse de, genel manası ile değişkenler, bu temel 4 kategoride incelenir. Her bir programlama dili, bu veri tiplerini kendi doğasına göre çeşitlendirip, farklı adlarla aynı veya farklı amaçlar için kullanabilir. Şimdi Python'da bulunan veri tiplerine bir göz atalım;

Python'da Veri Tipleri

Python'da temel olarak 5 tane veri tipi bulunur, bunlar;

  • Sayılar
  • Stringler
  • List (Listeler)
  • Tuple
  • Dictionary

Bu veri tipleri, içlerinde faklı şekilde değişken tutmaya yarar. Örneğin, C programlama diline aşina olan okuyucularımız, bir dizinin (array) ne tarz değişkenleri tutmada kullanıldığını hemen söyleyebilirler. Bu dersimizde, sizlere List, Tuple veya Dictionary gibi görece olarak daha ileri seviye veri tiplerinden bahsetmeyeceğiz. Bunun yerine sayıları bir değişkenin içerisine nasıl atayacağımızı ve farklı farklı sayı tiplerini tutmakta kullanılan veri tiplerinden bahsedeceğiz.

Python'da Değişken Tanımlama

Python'da değişken tanımlamak için sadece "araba_sayısı = 10" gibi basit yöntemler kullanabiliriz. Bu sayede, tutmak istediğimiz veriyi kolayca bir değişkenin içerisine atayabiliriz. Burada kritik olan şey, ne tarz bir veri tipi kullanacağımız. Python'da sayı tanımlamak için farklı veri tipleri kullanabiliriz, bunlar;

  • int
  • long (uzun int)
  • float
  • complex (kompleks sayılar)

Bu veri tiplerinin bir kısmını içeren örnek program çıktımıza aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bu program örneğini kullanarak çeşitli veri tiplerini farklı değişkenlere atayarak bunlarla çeşitli matematiksel işlemler yapabilirsiniz. Matematiksel işlemlerin nasıl yapıldığına dair dersimize ise buradan ulaşabilirsiniz.

Bu Bölümde Dikkat Etmemiz Gerekenler

1) araba_sayisi değişkeninde sadece 10 yazmak yerine 10.0 yazmayı tercih ettim. Bunu yapmasaydım ne gibi değişiklikler olurdu ? 10 ile 10.0’ın farkı nedir ?
2) “=” ile “==” aynı şey değildir. Farklarını öğrenin !